Zwrot i wymiana

Zwrot

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów.

  • W celu usprawnienia procesu zwrotu, Klient proszony jest o poprawne wypełnienie formularza zwrotu i załączenie go do odsyłanych Produktów na adres MILKA ul. Kisielewskiego 62, 42-215 Częstochowa.
  • Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Internetowemu Produkty w stanie niezmienionym (czyste, pozbawione zapachów, posiadające metki oraz niezniszczone opakowanie).
  • Warunkiem koniecznym przyjęcia zwrotu jest dołączenie paragonu lub faktury vat.
  • Koszt przesyłki ze zwracanymi Produktami ponosi Klient.
  • Sklep Internetowy dokona zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. 

Szczegółowe pouczenie o zasadach odstąpienia od umowy znajdą Państwo w na stronie Regulaminu.


Wymiana

Klientowi, będącemu konsumentem (osoba fizyczna która dokonuję zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą) w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do wymiany towaru w terminie 10 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów.

  • W celu usprawnienia procesu wymiany, Klient proszony jest o poprawne wypełnienie formularza wymiany i załączenie go do odsyłanych Produktów na adres MILKA ul. Kisielewskiego 62, 42-215 Częstochowa.
  • Klient zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Internetowemu Produkty w stanie niezmienionym (czyste, pozbawione zapachów, posiadające metki oraz niezniszczone opakowanie).
  • Warunkiem koniecznym wymiany jest dołączenie paragonu lub faktury vat.
  • Koszt przesyłki z Produktami ponosi Klient.
Back to Top